Huisartsenpraktijk van Eerd

Servicegerichtheid en persoonlijke benadering door een hecht team

Servicegerichtheid en persoonlijke benadering door een hecht team

 

Onze service

We streven ernaar in onze praktijk om uw hulpvraag spoedig te beantwoorden. Dit doen we onder andere door:

  • alle werkdagen van de week open te zijn, ook tijdens vakanties
  • wachttijden zo kort mogelijk te houden
  • goed telefonisch bereikbaar te zijn

 

Het team van Huisartsenpraktijk van Eerd wil een hoge kwaliteit van zorg leveren. Binnen de muren van een modern Gezondheidscentrum werken wij samen met huisartsenpraktijk Bredero, met de apotheek en met de paramedici. Echter, wij blijven de kleinschaligheid van onze praktijk koesteren. Hiermee willen we zo goed mogelijk aan sluiten bij uw behoefte.
Wij ondersteunen u in uw veerkracht en gezondheid op een positieve manier. Gezondheid zien wij als het vermogen van de mens om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale gezondheid.

 

Persoonlijke benadering

Wij vormen een hecht team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes met weinig wisselingen. We vinden het belangrijk dat u uw huisarts kent en omgekeerd. U bent vrij in uw keuze voor een van de huisartsen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het maken van een afspraak. De persoonlijke benadering komt tot uiting in goed luisteren, uw zorgen serieus nemen en in overleg komen tot een afspraak, behandeling of advies.

 

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg wordt mede geborgd door het feit dat we een NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) geaccrediteerde praktijk zijn. Binnen dit kader hebben we een driejaarlijkse kwaliteitscontrole. De huisartsen onderling hebben regelmatig werkoverleg met assistentes en praktijkondersteuners. Alle praktijkmedewerkers volgen regelmatig nascholingen en gezamenlijke visie-bijeenkomsten.
Daarnaast zijn wij als praktijk verbonden aan de Erasmus universiteit van Rotterdam voor de opleiding tot huisarts.