Huisartsenpraktijk van Eerd

U en uw gezondheid centraal

Om goede kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te blijven waarborgen, is digitale innovatie noodzakelijk.

Huisartsenpraktijk van Eerd is daarom aangesloten bij de nieuwe Nederlandse standaard om gezondheidsgegevens te delen, Uw Zorg online.

Via een beveiligde patiëntenomgeving heeft u toegang tot adviezen van de huisarts, uitslagen van onderzoeken, een overzicht van uw medicijnen, de mogelijkheid tot het aanvragen van herhaalrecepten, e-consult of het plannen van een afspraak op het spreekuur.

 

Voor meer informatie over Uw Zorg online verwijzen wij u naar deze pagina.

 

Samen beslissen

Bij Huisartenpraktijk van Eerd vinden we het belangrijk om persoonlijke zorg te leveren. Dit houdt in dat we zullen kijken welke hulp het beste aansluit bij uw behoefte. Dit doen we door goed te luisteren, uw zorgen of hulpvraag serieus te nemen en in overleg te komen tot een afspraak, behandeling of advies.
Wij zijn een groepspraktijk met meerdere huisartsen. U bent vrij in de keuze voor één van hen, de assistentes houden daar zoveel mogelijk rekening bij het maken van een afspraak. Naast de huisartsen zijn er ook verschillende praktijkondersteuners, assistentes en een physician assistant aanwezig, met elk een eigen spreekuur waarnaar u verwezen kunt worden.
 

Positieve gezondheid

Wij werken volgens de zienswijze van positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet slechts gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als "het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie te blijven voeren" (M. Huber, 2012).

We proberen dus niet alleen te kijken naar welke ziekte u heeft en welke zorg daarvoor nodig is. Samen onderzoeken we ook hoe u zelf uw eigen gezondheid kunt bevorderen door gedragsverandering. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we u helpen met een meer gezonde leefstijl. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op uw veerkracht en op wat uw leven betekenis geeft.

 

Samenwerken

We werken samen met de andere zorgverleners in ons Gezondheidscentrum zoals fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen. Maar ook buiten het Gezondheidscentrum werken we samen. Bijvoorbeeld met thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers en de jeugdprofessional van het CJG Breda (Centrum Jeugd en Gezin). Als u zorg nodig hebt in het ziekenhuis of de GGZ (Geestelijke gezondheidszorg), kunnen we laagdrempelig overleggen en zonodig verwijzen.

 

Kwaliteit

De praktijk is sinds 2009 gevestigd in het moderne en goed uitgeruste Gezondheidscentrum Bredero. Wij vormen een vast team met weinig wisselingen en iedereen heeft zijn eigen expertise. Onderling hebben we regelmatig werkoverleg zodat we elkaar goed op de hoogte houden. Door nascholingen en gezamenlijke trainingen blijft onze zorg up-to-date. Daarnaast zijn we een opleidingspraktijk voor zowel  huisartsen, praktijkondersteuners als assistentes.

De kwaliteit van onze zorg wordt mede geborgd omdat we een door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) geaccrediteerde praktijk zijn.

Voor de organisatie van zorg aan patiënten met chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen zijn we lid van de HZG Breda (Huisartsen Zorggroep Breda).