Huisartsenpraktijk van Eerd

Praktijkondersteuners GGZ

Bij de begeleiding van patiënten met geestelijke of emotionele klachten wordt uw huisarts ondersteund door een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ).

 

De Praktijkondersteuner GGZ is in het bezit van de juiste kennis om u snel en binnen uw eigen huisartsenpraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele problemen.

 

Op onze praktijk zijn drie Praktijkondersteuners GGZ werkzaam, Vera Bruins, Ivanka Obi en Michelle Peters.

 

In het eerste gesprek brengt onze Praktijkondersteuner GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Zij adviseert u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de Praktijkondersteuner zelf. Daarnaast begeleidt de Praktijkondersteuner GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

Alle gesprekken met de Praktijkondersteuner GGZ zijn vertrouwelijk. Als u doorverwezen wordt naar een andere hulpverlener kan het zijn dat deze vraagt om meer gegevens en informatie. Zij stuurt dit alleen door met uw toestemming.

De Praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij:

- spanningsklachten

- somberheidsklachten

- angstklachten

- relatieproblematiek

- werkstress

- verhelderen van problemen

- het geven van advies over behandeling en verwijzing

- kortdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk

- nazorg na behandeling in de GGZ.