Huisartsenpraktijk van Eerd

Tarieven huisartsenzorg

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium- of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van een stukje huid. 
 

Uw huisarts ontvangt per patiënt een vast bedrag per jaar (het zogenaamde abonnementstarief) en daarnaast een bedrag per verrichting (het verrichtingentarief). Het abonnementstarief stelt ons in staat om ongeacht het aantal verrichtingen, onze vaste lasten te kunnen dragen zoals huisvesting, personeel, het computerinformatiesysteem, vervoer, kosten website enzovoorts.

De tarieven voor verrichtingen en abonnementstarief bij uw huisarts in 2020 vindt u in dit document. Hier vindt u niet alleen de tarieven voor huisartsenzorg overdag, maar tevens voor hulp die aan u geboden wordt door de Huisartsenpost.