Huisartsenpraktijk van Eerd

Praktijkondersteuners Somatiek

Op onze praktijk zijn twee Praktijkondersteuners Somatiek werkzaam, Monique Bink-Sluiter en Corine van der Werf.

Ook onze assistente Susan de Smit zal vanaf februari 2022 onder begeleiding van Corine van der Werf opgeleid worden tot praktijkondersteuner. 

 

Wat doet de praktijkondersteuner?

De praktijkondersteuner is een doktersassistente of verpleegkundige die een speciale opleiding heeft gevolgd.
Zij verleent zorg aan patiënten met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, astma en COPD. Ook legt zij visites af bij patiënten met een chronische ziekte die niet meer naar de praktijk toe kunnen komen.
Overige taken bestaan uit: het risico op hart- en vaatziekten opsporen, het begeleiden bij stoppen met roken, begeleiden bij overgewicht, het verrichten van diverse onderzoeken zoals longfunctiemetingen, vaatonderzoek en geheugentest.
De praktijkondersteuner werkt via vooraf opgestelde protocollen (schema’s gemaakt door de huisarts). De behandeling alsmede alle veranderingen van medicatie en eventuele doorverwijzingen zal zij met de huisarts bespreken, hij is de eindverantwoordelijke.

Wat is het voordeel van de praktijkondersteuner?

Omdat zij geschoold is om chronisch zieke patiënten te begeleiden krijgen deze patiënten de juiste zorg. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking van huisarts en praktijkondersteuner een betere kwaliteit van zorg oplevert.

 

Hoe kunt u een afspraak bij de praktijkondersteuner maken?

Verwijzing naar een van onze praktijkondersteuners gebeurt altijd door de huisarts; via de assistente wordt dan een eerste afspraak gemaakt.